image
 

APDROŠINĀTAJIEM PACIENTIEM

"Zemgales veselības centrs" sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

- Gjensidige

- Balta  

- InterRisk Vienna Insurance 

- BTA 

- Ergo Latvija dzīvība

- If Latvija

 -Seesam Latvia   

- Baltijas apdrošināšanas nams

- Compensa Life Vienna Insurance Group SE

-Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra

 

Sīkāku informāciju par pakalpojumu klāstu, ko apmaksā katra polise varat saņemt savā apdrošināšanas kompānijā vai zvanot uz Zemgales veselības centra reģistratūru pa tālruni 630 84004.

Uzmanību! Atsevišķus pakalpojumus apdrošināšanas kompānijas apmaksā tikai daļēji vai neapmaksā.
    

! Ierodoties uz vizīti pie ārsta, līdzi jāņem:
   -  apdrošināšanas polise,
   - *personu apliecinošs dokuments,
   -  ārsta, speciālista nosūtījums.
 
   
____________________________________________________________________________
  
*  Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumenta likuma 2.panta trešā daļā noteikto Latvijas Republikā personu apliecinoši dokumenti ir tikai:
- Personas apliecība ( ID- identifikācijas karte);
- Pase.

Transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav uzskatāma par personu apliecinošu dokumentu Personu apliecinošu dokumenta likuma izpratnē.