image
 

Bezmaksas veselības aprūpe mājās

    Bezmaksas veselības aprūpes mājās –  tas ir valsts finansēts pakalpojums pacientiem tā ierastajā vidē – viņa dzīvesvietā. Veselības aprūpe mājās nodrošina, lai pacients pēc operācijas, pārciestas slimības, traumas, veiktām manipulācijām vai hronisku saslimšanu gadījumā, varētu turpināt saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi mājas apstākļos, sev draudzīgā vidē.

    Kas veic veselības aprūpes pakalpojumu mājās?
    Veselības aprūpi pacientu dzīvesvietā  sniedz speciāli apmācītas, sertificētas māsas, izmantojot mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu aprūpes aprīkojumu. Pateicoties individuālajai pieejai un savām komunikācijas prasmēm, cienot katra pacienta personību, māsa spēj nodrošināt pacientam labāko veselības aprūpi mājās.
    Medicīnas māsa spēj patstāvīgi novērtēt pacienta veselības stāvokli un profesionāli veikt ārsta noteiktās ārstnieciskās manipulācijas.

Kas var saņemt veselības aprūpi mājās?
* pacienti, kam  ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
* pacients, kas ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās; pacientam (ar diagnozi I60 - Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 - Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 - Smadzeņu infarkts, I64 - Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 - Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas;

Ko ietver pakalpojums veselības aprūpe mājās?
* perorālo medikamentu sadali;
* medikamentu ievadīšanu ( subkutānas; intravenozas, intramuskulāras injekcijas un infūzi);
* ādas bojājuma aprūpi;
* mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi;
* enterālu barošanu caur zondi;

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus:

* asins analīžu paraugu noņemšanu un  iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā;
* vitālo rādītāju kontroli;
* pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi.

Cik ilgi tiek nodrošināta veselības aprūpe mājās?

* pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.
* pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos, veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

 Kā pieteikties veselības aprūpei mājās?

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes speciālista nosūtījums veselības aprūpei mājās, kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laika posms, kurā tas jānodrošina .
Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras tiek veiktas tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu.
 
Kā notiek veselības aprūpe mājās? Medmāsa:
* regulāri ierodas pie pacienta iepriekš saskaņotā laikā;
* novērtē pacienta veselības stāvokli un  plāno pacienta aprūpi;
* veic nepieciešamās ārstnieciskās manipulācijas;
*  ja nepieciešams, izglīto pacientu vai viņa tuviniekus par jautājumiem, kas saistīti ar pacienta veselības atgūšanu;
* apmāca piederīgos kā pareizi kopt un aprūpēt smagi slimu pacientu;
* saskaņo aprūpes procesa norisi ar pacienta ģimenes ārstu vai speciālistu gadījumos kad nepieciešams veikt korekcijas pacienta aprūpes plānā.

Kāda ir maksa par pakalpojumu?

Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, to apmaksā Nacionālais Veselības dienests.

! Svarīgi zināt !  Pacientam jāiegādājas ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētie medikamenti, kas nepieciešami, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumu mājās.

Rehabilitācijas medicīniskā aprūpe mājās ietver:
fizioterapeita vai fizioterapeita asistenta, kā arī ergoterapeita vai audiologopēda medicīnisko palīdzību.

Kāda ir teritorija, kurā tiek nodrošināta SIA “Zemgales veselības centrs” veiktā veselības aprūpe mājās?
Pakalpojums tiek nodrošināts Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā: Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platone, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku pagastos un Ozolnieku novadā Salgales pagastā.

Kā pieteikties uz BEZMAKSAS veselības aprūpi mājās?

Zemgales veselības centrs
Zemgales prospekts 15, Jelgava
Dienas stacionārs (2.stāvs)
Katru darba dienu no 08:00- 16:00

Informācija par veselības aprūpi mājās pieejama pa tālruni 63084619

Nosūtījums veselības aprūpei mājās jānogādā SIA “Zemgales veselības centrs” dienas stacionārā darba dienās no plkst 8:00 līdz 16:00

Šo pakalpojumu piedāvā:

Spodra Kovaļevska

Spodra Kovaļevska