image
 

PILNVARA

Medicīniskā dokumentācija ir ļoti nozīmīga ārstniecības procesa sastāvdaļa, jo glabā būtisku informāciju par pacienta veselību, un tā var būt nepieciešama sekmīgai ārstniecības norisei visā dzīves garumā.
Medicīniskās dokumentācijas pieejamība un tās datu drošība tiek reglamentēta  saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.Diagnostiskā izmeklējuma rezultāta saņemšana:

Izmeklēšanas rezultātus izsniedz tikai pacientam pašam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai pacienta pilnvarotam pārstāvim, ja ir saņemta pacienta rakstveida pilnvara.


Kārtība, kādā saņemt veselības aprūpes pakalpojumu bērnam:

nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība tiek sniegta, ja ir saņemta vecāku vai likumisko pārstāvju 
rakstveida pilnvara.