image
 

Jaunumi

Svarīga informācija ikvienam pacientam !

02.01.2012

 

Kas jāņem vērā pacientiem ar apdrošināšanas polisēm?

1. Atsevišķus pakalpojumus apdrošināšanas kompānijas apmaksā tikai daļēji vai neapmaksā. Sīkāku informāciju par pakalpojumu klāstu, ko apmaksā katra polise varat saņemt savā apdrošināšanas kompānijā vai zvanot uz ZVC reģistratūru pa tālruni 630 84004.

2. Ja vēlaties saņemt pakalpojumu ar apdrošināšanas polisi, līdzi jāņem:
   -  apdrošināšanas polise,

   -  ārsta, speciālista nosūtījums,
  
-  personu apliecinošs dokuments:
  
 
   (Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumenta likuma 2.panta trešā daļā noteikto Latvijas Republikā personu apliecinoši dokumenti ir tikai:
      
- Personas apliecība ( ID- identifikācijas karte);
       - Pase.

       ! Transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav uzskatāma par personu apliecinošu dokumentu Personu apliecinošu dokumenta likuma izpratnē.
)

Kur zvanīt, ja esmu slims?

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos un Читать на русском язике
hronisku slimību saasinājuma gadījumos, iedzīvotāji var vērsties:
*PIE ĢIMENES ĀRSTIEM UN FELDŠERIEM
*ĀRPUS ĢIMENES ĀRSTA DARBA LAIKA
- zvanīt uz ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVO TĀLRUNI 66016001
- vērsties pie DEŽŪRĀRSTIEM
- doties uz STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS PUNKTIEM
- vērsties SLIMNĪCU UZŅEMŠANAS NODAĻĀS

Ja veselībai un dzīvībai draud briesmas, tad:
*ZVANS 113 - neatliekamā medicīniskā palīdzība
*ZVANS 03  - neatliekamā medicīniskā palīdzība
*ZVANS 112 - vienotā neatliekamā palīdzība

Diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību Jelgavas novadā sniedz:
Natliekamās palīdzības medicīnas dienests
Svētes 37, Jelgava, LV-3001
Reģistratūra: 63022469

Informāciju par visām valsts apmaksātajām veselības aprūpes iespējām
iedzīvotāji var iegūt arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta
BEZMAKSAS INFORMATĪVO TĀLRUNI:  80001234

Kāpēc veidojas rindas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem ?

Rindas parasti veidojas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, kurus pacienti vēlas izmantot, maksājot tikai pacienta iemaksu. Tas galvenokārt notiek divu iemeslu dēļ:
1. Katru gadu valsts piešķir noteiktu finansējumu katrai ārstniecības iestādei, no kura izejot tiek plānots ambulatorās palīdzības apjoms katram mēnesim. Tātad piešķirtā valsts nauda ir ierobežota, un pacientu skaits, kurus iestāde var pieņemt, izmantojot valsts līdzfinansējumu, ir ierobežots, kā rezultātā veidojas rindas. Ne vienmēr pacienti ir gatavi gaidīt garajās rindās, tāpēc bieži izvēlas maksas pakalpojumus, kur rindas nav tik lielas, jo ārstniecības iestāde tās var regulēt pati.
2. Daudzi pacienti, nespējot sagaidīt savu rindu, dažādu iemeslu dēļ uz vizīti vai izmeklējumu neierodas, reģistratūru par to neinformējot, līdz ar to pārējiem pacientiem gaidīšanas laiks pagarinās.

Kas ir ambulatorā medicīniskā palīdzība?

Ambulatorā medicīniskā palīdzība pacientiem tiek sniegta gadījumos, kad nav nepieciešama uzturēšanās diennakts stacionārā jeb slimnīcā. Ambulatoro medicīnisko palīdzību var saņemt veselības centros, poliklīnikās u.c.

Ko nozīmē pacienta iemaksa?

Medicīniskos pakalpojumus iedala:
- maksas pakalpojumi;
- valsts apmaksātie pakalpojumi, kur pacientam jāpiedalās ar līdzmaksājumu t.i.- pacienta iemaksu. Tās apmēru nosaka valsts un tā ir vienāda visās Latvijas ambulatorajās ārstniecības iestādēs.
Sīkāku informāciju par Pacienta iemaksām, to apmēriem un atbrīvotājām iedzīvotāju kategorijām varat lasīt šeit: http://www.vm.gov.lv

Ko nozīmē maksas pakalpojums?

Maksas pakalpojumi medicīnas aprūpē nozīmē, ka pacients pats sedz visu medicīniskā pakalpojuma cenas samaksu. Šo cenu nosaka veselības iestāde, kurā pacients ārstējas. Maksas pakalpojumus var segt arī ar apdrošināšanas polisēm. Katrai apdrošināšanas kompānijai un Polises veidam ir dažādi noteikumi, kuros tiek noteikts kādi un cik lielā apmērā pakalpojumi tiek apmaksāti.

Kādos gadījumos pacienti izvēlas maksas pakalpojumus?
1. Nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu valsts neapmaksā.
2. Pacients nevēlas gaidīt valsts apmaksāto pakalpojumu rindā.
3. Nav ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.
4. Speciālists, kurš rakstījis nosūtījumu, nav līgumattiecībās ar valsti.

Sīkāka informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta šeit:
http://likumi.lv/doc.php?id=263457