01048 Logopēda konsultācija EUR 20.00
23003 Ārstēšana ar valodas vingrinājumu palīdzību, ieskaitot visus pie tā piederošos pasākumus, kā artikulācijas vingrināšanu, trūkstošo skaņu veidošanu, vingrināšanās teikuma struktūras veidošanā, runas plūsmas vingrinājumi, ieskaitot EUR 23.00
23004 Ārstēšana ar valodas vingrinājumu palīdzību, ieskaitot visus pie tā piederošos pasākumus, kā artikulācijas vingrināšanu, trūkstošo skaņu veidošanu, vingrināšanās teikuma struktūras veidošanā, runas plūsmas vingrinājumi, ieskaitot EUR 40.00
23007 Kombinētu (piemēram, logoneiroze un dislālija) valodas traucējumu korekcija līdz 45 minūtēm EUR 23.00
23011 Valodas attīstības stimulēšana pirms runas periodā bērniem ar neiroloģiskiem attīstības traucējumiem EUR 23.00
23012 Logoritmika pacientiem ar organiskas dabas valodas traucējumiem (izpilda tikai logopēds) EUR 23.00
23014 Runas prasmes un valodas izmeklēšana, pārbaudot valodas attīstību, aktīvo un pasīvo vārdu krājumu, valodas gramatiku un sintaksi, prozodiskos faktorus un runas plūsmu, valodas izpratni un centrālo valodas uztveres spēju. Arī vecāku apmācīb EUR 23.00
23016 Logopēda vai audiologopēda nodarbība ( 30 min) EUR 16.00
23017 Logopēda vai audiologopēda nodarbība ( 60 min) EUR 32.00