22071 Piemaksa par materiāla izmantošanu teipošanai (cross tape) EUR 0.50
22080 Piemaksa par materiāla izmantošanu teipošanai (10 cm) EUR 0.50
22092 Teipošana ar speciālista izvērtējumu un testēšanu ( pimreizēja) EUR 15.00
22103 Teipošana ar speciālista izvērtējumu un testēšanu ( atkārtota) EUR 10.00