01033 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija EUR 40.00
01034 Fizioterapeita konsultācija EUR 20.00