image
 

Obligātā veselības pārbaude ( OVP)


*Netiek nodrošināta iespēja OVP veikt vienā dienā.

*Obligātās veselības pārbaudes (OVP) nav apdrošināšanas sabiedrību līgumos ar ZVC;
*Norēķini par speciālistiem un izmeklējumiem, ko veic ZVC - tikai ZVC reģistratūrā. Netiek slēgti pēcapmaksas līgumi;


! OVP izmaksas skatīt cenrādī, kas pievienots zem pakalpojuma apraksta

     Obligāto veselības pārbaužu (OVP) nodrošināšana darbiniekiem paredz Darba aizsardzības likuma 15. pants, savukārt to veikšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude. Šīs OVP mērķis ir nodarbinātā veselības aizsardzība. OVP veic, lai noteiktu to vai nodarbinātā veselības stāvoklis pieļauj strādāt darba vietās, kur sastopami noteikti riska faktori, kā arī vai nodarbinātajam nav kāds veselības traucējums, kas konkrētā darba riska faktoru ietekmē var saasināties vai izraisīt nelaimes gadījumus.
     Tomēr likumdošanas normas nav vienīgais iemesls, lai veiktu veselības pārbaudes. Dzīves kvalitātes nodrošināšanai un ikkatrai dzīves minūtei, pats svarīgākais ir cilvēka veselība. Par veselību ir jārūpējas katru dienu un periodiski jāveic profilaktiskas pārbaudes. Tāpēc obligātā veselības pārbaude arī var būt lielisks iemesls, lai pārbaudītu savu veselību.

      Lai ārsts izvērtētu pacienta veselības stāvokli, ir nepieciešama:
•    anamnēzes ievākšana,
•    slimības vēstures analīze;
•    ar ārstniecības procesu saistīto jautājumu izskaidrošana;
•    pacienta uzklausīšana.

Viena no galvenajām ārstēšanas process ir personiska komunikācija starp pacientu un ārstu: gan jāiztaujā pacients, gan arī jāizvērtē viņa vispārējais veselības stāvoklis.  

     SIA “Zemgales veselības centrs” piedāvā obligātās veselības pārbaudes ( OVP) ne tikai darbinieka veselības aizsardzībai, bet ari padziļinātai veselības pārbaudei, lai savlaicīgi identificētu veselības traucējumus, kas radušies gan darba vides kaitīgo faktoru ietekmē, gan dažādu citu dzīves faktoru rezultātā. Uzsveram, ka tā ietver pilnvērtīgas speciālista konsultācijas, kurā iespējams padziļināti izskatīt pacienta veselības jautājumus.

Kā notiek šīs veselības pārbaudes?

Darbiniekiem, kuram darba devējs izsniedzis OVP nosūtījuma lapu ar viņa profesijai norādītajiem darba riska punktiem, ierodas vai sazinās ar reģistratūru, lai veiktu pierakstu pie arodārsta.
     Obligātā veselības pārbaude ( OVP) sākas ar arodārsta apskati, kurš izvērtējot visas likumā noteiktās normas, kā arī uzklausot pašu pacientu un aizpildot aptaujas lapu, sagatavo plānu ar nepieciešamo speciālistu un izmeklējumu kārtību.
     Divu  nedēļu laikā pacientam jāapmeklē nepieciešamie speciālisti un jāveic norādītie izmeklējumi. Pacients pats var izvēlēties medicīnas iestādi, kurā apmeklēt speciālistus. Ja speciālistus izvēlas apmeklēt citā iestādē, nepieciešama izraksta 27/u forma, kurā norādīts vai pacients derīgs darbam pēc norādītajiem riska faktoriem.
     Pēc tam pacients atgriežas pie arodārsta uz atkārtotu konsultāciju, lai saņemtu slēdzienu un rekomendācijas.

* Lūdzam OVP dokumentus un čekus par veiktajiem maksājumiem, saglabāt dokumentus un maksājuma čekus vienkopus 

Atgādinām, ka profilaktiskajām pārbaudēm ir tik ļoti liela nozīme. To laikā iespējams noteikt visu veselības radītāju izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, konstatēt novirzes no veselības rādītāju normas, kā arī laikus uzsākt piemērotu ārstēšanu, ja tāda nepieciešama.

Esiet veseli un strādājiet veseli, jo veselība ir Jūsu galvenā bagātība!


  Pakalpojumu cenrādis

Šo pakalpojumu piedāvā:

Sandra Avotiņa

Sandra Avotiņa