image
 

Jaunumi

Kāpēc veidojas rindas pie ārstiem?

14.03.2012

Šis un citi līdzīgi jautājumi bieži vien nomoka ikvienu pacientu.
Tāpēc nolēmām sniegt īsas un skaidras atbildes uz dažiem pacientu jautājumiem.


 

 

Kāpēc veidojas rindas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem ?

Rindas parasti veidojas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, kurus pacienti vēlas izmantot, maksājot tikai pacienta iemaksu. Tas galvenokārt notiek divu iemeslu dēļ:
1. Katru gadu valsts piešķir noteiktu finansējumu katrai ārstniecības iestādei, no kura izejot tiek plānots ambulatorās palīdzības apjoms katram mēnesim. Tātad piešķirtā valsts nauda ir ierobežota, un pacientu skaits, kurus iestāde var pieņemt, izmantojot valsts līdzfinansējumu, ir ierobežots, kā rezultātā veidojas rindas. Ne vienmēr pacienti ir gatavi gaidīt garajās rindās, tāpēc bieži izvēlas maksas pakalpojumus, kur rindas nav tik lielas, jo ārstniecības iestāde tās var regulēt pati.
2. Daudzi pacienti, nespējot sagaidīt savu rindu, dažādu iemeslu dēļ uz vizīti vai izmeklējumu neierodas, reģistratūru par to neinformējot, līdz ar to pārējiem pacientiem gaidīšanas laiks pagarinās.

Kas ir ambulatorā medicīniskā palīdzība?

Ambulatorā medicīniskā palīdzība pacientiem tiek sniegta gadījumos, kad nav nepieciešama uzturēšanās diennakts stacionārā jeb slimnīcā. Ambulatoro medicīnisko palīdzību var saņemt veselības centros, poliklīnikās u.c.

Ko nozīmē pacienta iemaksa?

Medicīniskos pakalpojumus iedala:
- maksas pakalpojumi;
- valsts apmaksātie pakalpojumi, kur pacientam jāpiedalās ar līdzmaksājumu t.i.- pacienta iemaksu. Tās apmēru nosaka valsts un tā ir vienāda visās Latvijas ambulatorajās ārstniecības iestādēs.
Sīkāku informāciju par Pacienta iemaksām, to apmēriem un atbrīvotājām iedzīvotāju kategorijām varat lasīt šeit: http://www.vm.gov.lv

Ko nozīmē maksas pakalpojums?

Maksas pakalpojumi medicīnas aprūpē nozīmē, ka pacients pats sedz visu medicīniskā pakalpojuma cenas samaksu. Šo cenu nosaka veselības iestāde, kurā pacients ārstējas. Maksas pakalpojumus var segt arī ar apdrošināšanas polisēm. Katrai apdrošināšanas kompānijai un Polises veidam ir dažādi noteikumi, kuros tiek noteikts kādi un cik lielā apmērā pakalpojumi tiek apmaksāti.

Kādos gadījumos pacienti izvēlas maksas pakalpojumus?
1. Nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu valsts neapmaksā.
2. Pacients nevēlas gaidīt valsts apmaksāto pakalpojumu rindā.
3. Nav ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.
4. Speciālists, kurš rakstījis nosūtījumu, nav līgumattiecībās ar valsti.

Sīkāka informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta (skatīt 14.punktu): http://www.likumi.lv/doc.php?id=150766&version_date=01.01.2012