image
 

Jaunumi

JAUNUMS! Ergoterapija

04.08.2014

Ergoterapeits strādā ar klientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī pensijā esošiem.
Ergoterapeits palīdz cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem pēc pārciesta insulta, galvas traumām, lūzumiem, nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, pēc apdegumiem, utt., gan slimnīcās, veselības un sociālajos aprūpes centros, sociālajos dienestos, darbavietās, skolās, kā arī mājās.

Ergoterapeits ir kvalificēta ārstniecības persona (funkcionālais speciālists) ar augstāko izglītību, kurš piedalās pacienta ārstniecības, rehabilitācijas un sociālās aprūpes procesā.
Ergoterapeits savā darbā izmanto zināšanas par aktivitāti un tās disfunkciju, pielieto mērķtiecīgu aktivitāti, lai aizkavētu mazspējas vai nespējas rašanos un attīstītu indivīda neatkarību ikdienā. Ergoterapeits arī rosina cilvēku adaptēties jaunos apstākļos, un, izmantojot aktivitāti kā terapeitisku aģentu, mazina cilvēka fizisko vai garīgo disfunkciju.

Kā ergoterapeits strādā?

Novērtēšana
Ergoterapijas procesa pamatā ir sākotnēja un atkārtota novērtēšana. Ergoterapeits kopā ar klientu fokusējas uz personas un vides problēmām, kas saistītas ar ikdienas aktivitāšu veikšanu. Novērtēšana ietver standartizētas procedūras, intervijas, novērošanu dažādās vidēs un konsultēšanos ar klienta radiniekiem vai nozīmīgiem cilvēkiem personas dzīvē.

Plānošana
Novērtējuma rezultāti ir pamats terapijas plānam, kas ietver īstermiņa un ilgtermiņa mērķus. Plāns ir saistīts ar personas attīstības pakāpi, paradumiem, lomām, dzīves stilu un vidi.

Terapijas process – iejaukšanās
Ergoterapeits savu darbu ar klientiem veic gan individuāli, gan grupās.
Jebkurā gadījumā, klients tiek aktīvi iesaistīts terapijas procesā. Iejaukšanās parasti balstās uz klientu un vidi orientētu plānu, lai atvieglotu vai veicinātu ikdienas aktivitāšu veikšanu, atgūtu sociālās spējas, celtu pašapziņu un pašnoteikšanos, pielāgotu darbavietu, ikdienas dzīvi vai sabiedrību.
Terapijas laikā ergoterapeits vēro un izvērtē uzlabojumus vai izmaiņas pacienta situācijā un pārspriež pacienta vajadzības ar pašu pacientu, viņa ģimeni vai citiem nozīmīgiem iesaistītiem cilvēkiem.

Ergoterapeits palīdz atgūt spēju pašam aprūpēt sevi (piemēram, ēst, ģērbties, gatavot ēst, pārvietoties). Ja cilvēks zaudējis spēju piedalīties agrāk nozīmīgās aktivitātēs, ergoterapeits palīdz viņam atgūt šīs spējas vai atrast jaunas aktivitātes, palīdz strukturēt klienta dienu. Apmāca ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglojošas stratēģijas, lai atvieglotu personai dzīves uzdevumu veikšanu, kas slimības vai traumas rezultātā ir ierobežotas. Iesaista klientu dažādās viņam nozīmīgās aktivitātēs, lai uzlabotu viņa fiziskās un kognitīvās spējas (piemēram, rokas veiklību, muskuļu spēku, satvērienus plaukstā, koncentrēšanās, problēmu risināšanas spējas u.tml.).

Ergoterapeits ar īpašiem vingrinājumiem palīdz uzlabot konkrētas fiziskās funkcijas (piemēram, māca satvert glāzi un no tās padzerties). Ergoterapeits iemāca vingrinājumus, kas palīdz mazināt locekļu nekustīgumu vai tūsku un palielina muskuļu spēku. Izglīto un apmāca personas ar locītavu saslimšanām par locītavu aizsardzību, veicot ikdienas dzīves aktivitātes, lai saglabātu kustību apjomu un muskuļu spēku locītavās un aizkavētu deformāciju rašanos.

Ergoterapeits apmāca, kā pareizi pozicionēt un aprūpēt guļošus pacientus (piemēram, pēc insulta), lai nenodarītu pāri ne sev, ne arī guļošajam.
Ergoterapeits konsultē par pareizu darba un skolas vidi, strādā ar skolas personālu. Palīdz pielāgot vidi bērna funkcionālajām spējām. Palīdz iekārtot cilvēkiem darba vietas saskaņā ar ergonomikas principiem.

Terapija arī iekļauj jaunu tehniku apgūšanu un palīglīdzekļu (ierīces, kas atvieglo dažādu darbību veikšanu) izmantošanu, kas atvieglo vai sekmē neatkarību personīgajā aprūpē un mazina vides barjeras, lai apmierinātu personas specifiskās vajadzības. Ergoterapeits konsultē par palīglīdzekļiem, apmāca tos lietot un informē par saņemšanas/iegādes iespējām. Ergoterapeits pielāgo klientu palīglīdzekļus vai mājokli, lai uzlabotu klienta drošību un nodrošinātu neatkarību (piemēram, pielāgo ratiņkrēslu, mēbeles vai ēšanas priekšmetus konkrētā klienta vajadzībām).

Ergoterapeits palīdz vecākiem, konsultējot par nodarbēm un pozicionēšanu, kāda ieteicama katrā bērna attīstības posmā, kā arī palīdz bērnam apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas konkrētas aktivitātes veikšanai. Īpaši ergoterapeita apmeklējumi ir ieteicami bērniem, kuri savā attīstībā nedaudz aizkavējas – sliktāk runā un apgūst jaunas lietas.

Ergoterapeits izglīto un apmāca personas ar hroniskām – progresējošām saslimšanām, kā sabalansēt ikdienas uzdevumu veikšanu un taupīt enerģiju aktivitāšu veikšanas laikā, lai aizkavētu slimības simptomu paasināšanos, ar muguras sāpēm par ergonomikas principu ievērošanu ikdienā un darbā (piemēram, veicot mājsaimniecības darbus vai strādājot ar datoru), lai mazinātu muguras sāpes un atvieglotu ikdienas uzdevumu veikšanu, pēc dažādām roku traumām ergoterapijas nodarbības tiek apvienotas ar fizikālajām procedūrām (siltums, aukstums u.c.), lai īsākā laika periodā gūtu pozitīvus rezultātus.

Sadarbība
Lai sasniegtu pilnīgu terapijas mērķi, liela nozīme ir komandas darbam. Sadarbība un koordinācija ar citiem profesionāļiem (ģimenes ārstu, fizioterapeitu, utt.), ģimeni, aprūpētājiem un brīvprātīgajiem ir būtiska ergoterapeita darbā.
 

Jebkurā situācijā, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu terapijai (arī profilaksei) ir svarīgi ergoterapijas nodarbības uzsākt pēc iespējas ātri.
Neskaidrību gadījumā, iespējams vajadzīga ir tikai konsultācija.

Jau šobrīd varat veikt pierakstu
pa tālruni 630 84627vai
ONLINE !