image
 

Audiologopēds

Audiologopēds bērniem

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Kādos gadījumos nepieciešama audiologopēda palīdzība?
•    nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana vai aizstāšana, atsevišķu skaņu neizrunāšana,
•    fonemātikas traucējumi (nepareizi saklausa līdzīgas skaņas),
•    valodas attīstības aizture,
•    valodas sapratnes traucējumi,
•    lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības,
•    balss traucējumi,
•    runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās,
•    košļāšanas un rīšanas grūtības, tai skaitā zīšanas traucējumi,
•    pastiprināta siekalošanās,
•    komunikācijas traucējumi,  nepieciešama alternatīvas un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana.
Kā sagatavoties vizītei?
Līdzi jāņem iepriekš veiktie medicīniskie izmeklējumi un speciālistu atzinumi.
Kā notiek vizīte?
Speciālists konsultācijas laikā savāc anamnēzi, apskata pacientu un sniedz rekomendācijas.

Disciplīna ir lēmums darīt to, ko Jūs patiešām nevēlaties darīt, lai sasniegtu to, ko patiešām vēlaties sasniegt. (Dž. Maksvels)


  Pakalpojumu cenrādis

Šo pakalpojumu piedāvā:

Brigita Pikše

Brigita  Pikše

Krista Rozenberga

Krista Rozenberga

Monta Pagoja

Monta  Pagoja